Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


projecten:natuurpad_texel

Staatsbosbeheer, Natuurpad 1998-2002/ Nature study route Texel - Texel

2000-09-15

Natuurpad Alloo, een 4,5 km lang natuurpad waarop de wandeling kan worden ingekort tot 2,7 km. Het natuurpad gaat via duin, bos, landbouwgrond en rond bloemrijk grasland waar veel weidevogels broeden. Op het erf van de woongemeenschap het Maartenhuis kan een vlindertuin bezocht worden. De route gaat voor een deel langs de oevers van de duinrel vanaf het Alloo.

Inventarisatie-, analyse- en adviesrapport voor integraal bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar natuurpad Staatsbosbeheer op Texel, meer specifiek toegankelijk voor rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten en blinden. Aanbesteding en oplevering in 2002.

Inventory-, analyse- and advice report of a full accessible, approachable and usable nature study route on the island Texel, more specific vor wheelchair users, visually handicapped and blind visitors.

projecten/natuurpad_texel.txt · Laatst gewijzigd: 2019/07/12 08:12 door 127.0.0.1